Boersma Natuursteen

Restauratie Sint Petrus en Paulus Kerk te Reeuwijk

In opdracht van de Petrus en Paulus parochie (via Walraad Architecten) hebben wij het Heilig Hartbeeld gerestaureerd. We hebben de toplaag van de sokkel – bestaande uit Ettringer tuff – vervangen door Beiers graniet. Alle overige beschadigingen zijn gerestaureerd met restauratiemortel. Het beeld was ook beschadigd. Dit is ook gerestaureerd met restauratiemortel. Het geheel is vervolgens professioneel gereinigd.

Daarnaast hebben wij het priestergraf gerestaureerd. De zerk was ernstig beschadigd. Deze is met epoxy weer in elkaar gelijmd en daarna met restauratiemortel weer gerestaureerd. De strepen die nu nog te zien zijn op de zerk trekken na verloop van tijd weg. De zouten in de restauratiemortel trekken nog gedurende 3 maanden vocht aan die de witte kleur veroorzaken. Daarna zal de juiste kleur tevoorschijn komen.

Oude situatie Heilig Hartbeeld vóór restauratie

 

Restauratie in gang en het resultaat

Restauratie van het priestergraf